Valkonferensen SD Båstad den 18 februari | Sverigedemokraterna i Båstad

Valkonferensen SD Båstad den 18 februari

Söndagen den 18 februari hölls det valkonferens för medlemmarna i Båstad. En viktig punkt på dagordningen var fastställande av valsedel inför höstens val.

Mötesordförande för dagen var ingen mindre riksdagsledamoten Mikael Eskilandersson. På valkonferensen antogs bl.a. valsedeln, men även att nya namn kan tillföras vid behov.

Under punkten övriga ärenden för diskussion redogjorde Johan Wifralius från distriktet hur arbetsgruppen kommer arbeta under valåret. Det handlade bl.a. om valkampanj, valfolder, medlemsaktiviteter m.m. Nima Gholam Ali Pour, som är nytillsatt arbetsgruppledare i arbetsgruppen för SD Båstad, presenterade sig, samt betonade vikten av medlemsvård, engagemang och dialog i SD Båstad.

Efter valkonferens avnjöt de närvarande deltagarna macka, kaffe och kaka. Många glada diskussioner hölls och nya idéer för ett bättre och tryggare Båstad kom fram.

 

Daniel, Åsa, Nima och Claes minglar innan valkonferensen. Alla foton Johan Wifralius.

Riksledamot Mikael Eskilandersson inleder valkonferensen i Båstad.

Claes Wallin, revisor för SD Båstad 2016 i talarstolen.

Mötesordförande Mikael Eskilandersson avtackas av Vice.ordf för distriktet Johan Wifralius.