SD Båstad årsmöte 25 januari 2020 | Sverigedemokraterna i Båstad

SD Båstad årsmöte 25 januari 2020

Lördagen den 25 januari höll SD Båstad årsmöte på kommunhuset. Åsa Edvardsson från distriktsstyrelsen, samt oppositionsråd i Klippan valdes till mötesordförande och Daniel Engström, distriktsombudsman för SD Skåne, valdes till mötessekreterare. Dessa lotsade kommunföreningen genom mötet. Under mötet redogjordes bl.a. den ekonomiska situationen, verksamhetsberättelse och det parlamentariska läget. Joakim Gräbner omvaldes till ordförande. Till vice, samt andre vice, ordförande valdes Ragnar Löfdal och Claes Wallin. Som ledamöter i styrelsen valdes Carolin Gräbner och Eva-Karin Gräbner. Till suppleanter valdes Sebastian Gustafsson Strömbrink och Britt-Marie Johansson.

SD Båstads nyvalda styrelse. Foto: Daniel Engström