Sverigedemokraterna i Båstad | Sverigedemokraterna i Båstad | Sida 5

Sverigedemokraterna Båstad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Båstad

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Carolin Gräbner

Parlamentarisk gruppledare

SMS/Tel: 0737-562834

Mail: carolin.grabner@sd.se

 

 • Stöd till Sjöfartsmuseet i Torekov på grund av upprepad skadegörelse

  Av den 3 november, 2015
  0

  Motion till fullmäktige i Båstad kommun

  Bakgrund: Då sjöfartsmuseet i Torekov har råkat ut för omfattande skadegörelse för andra året i rad vill vi SD i Båstad att Båstad kommun bistår föreningen med ett bidrag på 40 000 kronor, för att täcka kostnaden för restaureringen av de skadade galjonsfigurerna.

  Anledningen till att vi vill att kommunen skall bidra med pengar till restaureringen av föreningens skadade egendom är att Sjöfartsmuseet i Torekov är en ideell förening som med små medel bidrar till att göra vår kommun attraktiv för så väl besökare som permanent boende i kommunen och samtidigt värna om vår marina historia som kustkommun. Detta var andra året i rad som de två Galjonsfigurerna blev sönderslagna och var precis nyrestaurerade inför årets sommarsäsong när vandaliseringen ägde rum och att restaurera Galjonsfigurerna igen uppskattas till att kosta ca 40 000 kr.

  Sverigedemokraterna i Båstad kommun

 • Dahlmanska tomten

  Av den 3 november, 2015
  0

  Motion till fullmäktige i Båstad kommun

  Bakgrund:

  Centrala Båstad är hårt exploaterat idag och därför tycker vi att det är viktigt att det även anläggs grönområden i kommunen.

  Därför tycker vi i Sverigedemokraterna att Dahlmanska tomten bör omvandlas till en vacker park till glädje för alla, med en fontän i mitten med springvatten (typ Malens park).

  Runt fontänen skall bänkar vara utplacerade så att besökarna kan slå sig ner och koppla av och njuta, vi tror även att detta kan vara till glädje för besökare till kyrkan och kyrkogården som kanske vill sitta och koppla av i en vacker och lugn miljö så väl som för semester stressade turister.

  Det skall även vara vackra rabatter och gräsbevuxen yta där människor skall ha möjlighet att packa upp sin picknick korg och parkens ytterkanter får gärna kantas av buskage/häck i syfte att dämpa ljud från omgivningen för att skapa en lugn miljö.

  Mellan rabatter och runt fontänen skall det vara stensatt så att man även lätt kan ta sig fram med till exempel rullstol.

  Vi ser gärna också att parken skall förgyllas av Birgit Nilssons staty och tycker därför att även statyn skall ha en stark prägling på parken, som även gärna får kallas upp efter henne.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunen utreder förutsättningarna för att inrätta en park på Dahlmanska tomten.

  Sverigedemokraterna i Båstad

 • Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm

  Av den 3 november, 2015
  0

  Motion till fullmäktige i Båstad kommun

  Vi Sverigedemokrater tycker det är självklart att de som byggt upp landet och dess välfärd förtjänar respekt och erkännande från samhället för deras insatser genom livet. Det har knappast undgått någon att många äldre och sjuka i Sverige idag har en väldigt låg inkomst och det finns en stor risk att äldre och sjuka med dålig ekonomi avstår trygghetslarm av ekonomiska skäl. De äldre och sjukas trygghet skall inte bero på innehållet i börsen.

  Ett trygghetslarm i Båstads kommun kostar 315 kr. per månad och kommunen har i augusti månad i år 482 personer som har trygghetslarm. Av dessa 482 personer är det 213 personer som inte har någon annan hemvård och 70 personer som har hemvård 4 timmar eller mindre. Dessa vård och omsorgstagare kan påverkas av en avgiftsminskning då de inte har hemvård som når upp till maxtaxan som är 1780 kr. per månad.

  För många välavlönade beslutsfattare kan en avgift på 315 kr. per månad tyckas vara en ringa summa men för en fattig pensionär kan avgiften likaledes vara betungande. Det kan anföras att de brukare av trygghetslarm som har dålig ekonomi har möjlighet att ansöka om hjälp hos socialförvaltningen för att klara utgiften. Vi Sverigedemokrater anser dock att detta inte är fullt tillräckligt eftersom många äldre upplever det som förnedrande att ansöka om socialbidrag med följden att de hellre avstår från det trygghetslarm de egentligen skulle ha behov av för att känna sig trygga.

  Utifrån detta anser vi det därför som en självklarhet att Båstads kommun skall erbjuda avgiftsfria trygghetslarm till samtliga personer som är beviljade trygghetslarm i Båstads kommun.

  Sverigedemokraterna i Båstad yrkar:

  Att en kostnadsutredning görs för att avskaffa avgiften för trygghetslarm till personer som är beviljade trygghetslarm i Båstads kommun.

  Sverigedemokraterna i Båstad

 • Svar till Mats Lundberg (Fp) 2015-10-05, under Min mening

  Av den 3 november, 2015
  0

  Svar till Mats Lundberg(Fp) 151005 under Min mening:

  Mats Lundberg skriver att missnöjespolitiker som Sverigedemokraterna och Bjärepartiet demonstrerat dystra utsikter och att brunsvarta moln parkerat sig över kommunen.

  Nej vi Sverigedemokrater är inga missnöjespolitiker. Vi försöker istället att hålla de löften vi lovat våra väljare samt att leverera sanningen i form av sakpolitik till kommunens invånare.

  Att använda floskler i sin bitterhet över att Fp stått stilla med sina tre mandat och t.o.m. minskade i röster i omvalet 2015 då Sverigedemokraterna ökade och gjorde sitt bästa val sedan inträdet i KF 2006 samt att i omvalet 2015 erhöll 5 mandat.

  Det hade varit mer ärligt om Mats Lundberg ställt sig frågorna Vad har vi gjort för fel?, vilka frågor har vi inte vågat ta upp? eller har vi inte varit riktigt realistiska utifrån verkligheten?

  När en politiker inte bemöter en motståndare med sakargument och sakpolitik utan hemfaller till floskler och påhopp sägs det i folkmun att han gör sin sista strid. Den som ännu inte lärt sig att vi Sverigedemokrater ökar efter varje påhopp kan djupt begrunda Mats Lundbergs ordval.

  Vi Sverigedemokrater har en positiv tro på framtiden för kommunen men vi lever även i verkligheten.

  Sverigedemokraterna i Båstads Kommunfullmäktigegrupp

 • Svar till Ingrid Edgarsdotter, 2015-09-02 under Min mening

  Av den 3 november, 2015
  0

  Svar till Ingrid Edgarsdotter, 150902 under Min mening.

  Vi Sverigedemokrater är glada att vi fick frågan, som Ingrid Edgarsdotter ställde till Båstads partier i sin insändare den förste september.

  För oss är det ingen tvekan om att Dalmanska tomten skall fredas från exploatering.
  Detta ligger helt i linje med de kommunpolitiska riktlinjer vi gick till val på, där vikten av att bevara våra kulturarv betonas samt att vi respekterar de skydd som finns för natur och kultur.

  Vi Sverigedemokrater står alltid fast vid vad vi sagt. Vi tycker det är viktigt att Dalmanska tomten bevaras som en öppen och tillgänglig plats för såväl Båstadborna som våra gäster. Dalmanska tomten är en gåva från paret Dalman till kommunen och inte till enskilda exploatörer eller privata bolag.

  SD Båstads Kommunfullmäktigegrupp

  Ann-Christin Ingeman

This is a text block. Click the edit button to change this text.