Sverigedemokraterna i Båstad | Sverigedemokraterna i Båstad | Sida 4

Sverigedemokraterna Båstad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Båstad

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Carolin Gräbner

Parlamentarisk gruppledare

SMS/Tel: 0737-562834

Mail: carolin.grabner@sd.se

 

 • Motion – Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar

  Av den 26 juli, 2016
  0

  Motion till fullmäktige i Båstad kommun

  Antalet ensamkommande ungdomar har i Sverige ökat markant den senaste tiden. Det har i andra kommuner vid ett flertal tillfällen uppdagats att den ensamkommandes ålder inte stämmer överens med dess faktiska ålder.

  I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer jämfört med Sverige för att åldersbestämma de ensamkommande, som väldigt ofta saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.

  Migrationsverkets officiella ståndpunkt, när det gäller de ensamkommandes ålder är att utan några åtgärder acceptera den ålder som uppgetts. Samma sak gäller om det finns skriftlig bevisning som motsäger sökandens muntliga uppgifter om åldern, till exempel en utfärdad visering.

  Migrationsverkets enda skyldighet är att informera den ensamkommande och dess biträde att han/hon kan erbjudas en medicinsk åldersbedömning för att styrka sin ålder. Detta innebär alltså att migrationsverkets enda skyldighet är att informera den asylsökande om denna möjlighet. Att den asylsökande och dess biträde gör en beställning hos sjukvården samt att när utlåtandet/ intyget lämnas in till migrationsverket så betalar verket räkningen.

  Migrationsverkets registrering av ålder binder inte heller andra myndigheter. Det står alltså andra aktörer, till exempel kommuner och landsting fritt att inom ramen för sin verksamhet, oavsett migrationsverkets bedömning själva ta ställning till asylsökandes uppgivna ålder. Detta innebär alltså i de fall där man misstänker att den ensamkommande är äldre än den uppgivna åldern kan kommunen själva agera för att förebygga att ta emot ensamkommande med för hög ålder.

  Då det framkommit i flera kommuner att ensamkommande uppger och klassificeras med för låg ålder vill vi Sverigedemokrater förebygga att så inte sker i Båstads kommun och yrkar därför:

  att kommunstyrelsen får uppdraget att be förvaltningen utreda och ta fram förslag i fall där tveksamhet råder om den ensamkommandes ålder, att genomföra en åldersutredning med dagens teknik.

  För Sverigedemokraterna i Båstad

  Ann-Christin Ingeman

 • Bussutflykt till Törringelund 23 november 2015

  Av annchristin den 4 december, 2015
  0
  Sverigedemokrater från Båstad på plats i Törringelund

  Sverigedemokrater från Båstad på plats i Törringelund

  Vi var ett glatt och förväntansfullt gäng som den 23 november åkte ner till Törringelund. Anledningen var att vår partiordförande Jimmie Åkesson, gruppledaren Mattias Karlsson samt partisekreteraren Richard Jomshof skulle informera om det upprop som nu bedrivs i hela landet: Uppropet för en folkomröstning om invandringen och Sveriges framtid.

  På scen från vänster Paula Bieler, Jörgen Grubb, Mattias Karlsson, RIchard Jomshof

  På scen från vänster Paula Bieler, Jörgen Grubb, Mattias Karlsson, RIchard Jomshof

  Det är viktigt att genom denna folkomröstning markera att ett missnöje finns över den nuvarande invandringspolitiken, och om inget snart drastiskt görs kommer en fullskalig systemkollaps att närma sig.  För er som fortfarande ej har röstat, klicka på bilden nedan för mer information.

  upprop

  Vi hade en fantastisk givande och även underhållande kväll. Vår partiledare bjöd oss dessutom tillsammans med bandet Bedårande barn på musikalisk underhållning.

  Bedårande barn med Jimmie på keyboard

  Bedårande barn med Jimmie på keyboard

 • Medlemsmöte 14 november 2015

  Av den 15 november, 2015
  0

  Sverigedemokraterna i Båstad höll ett mycket trevligt och lyckat medlemsmöte på restaurang Sand i Båstad. Detta var det hittills största medlemsmötet för SD Båstad med 26 stycken medlemmar närvarande.

  Mötet inleddes med att Ann-Christin Ingeman hälsade alla varmt välkomna och berättade lite om SD Båstads förening och vad som händer just nu. Sverige står inför den allvarligaste krisen i modern tid om den nuvarande regeringen får fortsätta denna invandringspolitik. Sverigedemokraterna har skickat ut foldrar till alla hushåll med budskapet: Upprop för folkomröstning om invandring. Ann-Christin informerade också om SD Båstads hemsida på https://bastad.sd.se.

  Ordförande Sören Ravn presenterade styrelsemedlemmarna i SD Båstad. Gruppledare Carolin Gräbner beskrev läget i kommunfullmäktigegruppen och vad gruppen arbetar med i kommunen.  Föreningens ålderman Inge Sandèn som själv startade upp kommunföreningen i Båstad 2006 informerade oss lite om föreningens historia och berättade med stor glädje hur föreningen växt med rekordfart bara de senaste åren.

  Därefter lämnades ordet över till dagen inbjudna föreläsare Ingrid Björkman. En stor ära för oss att Ingrid som inte bara är föreläsare utan även författare, docent och forskare tagit sig tid att närvar på vårt medlemsmöte. Ingrid som har en bred meritlista har fått ett stort antal artiklar om flyktingpolitiken publicerade i våra största dagstidningar och att få artiklar publicerade i ett så känsligt ämne som Svensk flyktingpolitik som går emot de officiella påbjudna uppfattningarna är inte så enkelt. Dagens föreläsning som handlade om invandringspolitiken och hur det har gått fram till dags datum var upplagt som ett grupparbete. Det gavs tillfälle till spontana diskussioner och samtal av alla samtidigt som Ingrid inflikade med mycket information och stor kunskap.

  En av Ingrids böcker ”Invandring- sammanbrott eller utveckling?” beskriver att flyktinginvandrare som inte längre har skyddsbehov bör återvända till sina hemländer för att där hjälpa till med uppbyggnaden. Det är ofta unga, välinformerade män ur medelklassen som lämnar de fattiga länderna, de som är resursstarka, de som kan lite engelska, de som har en viss ekonomisk standard.

  Att bli svensk handlar om identitet och lojalitet. Svenska medborgarskap ges nu alltför lättvindigt. Medborgarskapet måste ha en innebörd. Man bör ha kunskaper om Sverige, tala och skriva svenska språket.

  Vår maktelit blundar för den historiska erfarenheten som med skrämmande tydlighet avslöjar, att mångkulturalismen saknar förankring i verkligheten och därför leder till konflikter och sönderfall. Avslutningsvis serverades det kaffe med tillbehör. Glädjen och spontaniteten genomsyrade dagen och intressanta samtal och tankar flödade. Ett stort tack till alla som kom och förgyllde vårt medlemsmöte och vi hoppas få se er mer framöver.

   

  Styrelsen för SD Båstad

 • IT utbildning i Båstad

  Av den 6 november, 2015
  0

  Tisdagen den 3 november höll Distrikt Syd en IT utbildning i Båstad för den parlamentariska gruppen och styrelsen i SD Båstad. Tommy Nilsson (chefsadministratör för Distrikt Syd) och Johan Wifralius (aktivitets-kommunansvarig), svarade för utbildningen. Åtta personer hade samlats i Båstads kommunhus för att få en utbildning i SDnet, lokala hemsidan och Facebook.

  Båstad

 • Interpellation om EU-migranter och Kommunala ordningsstadgan

  Av den 3 november, 2015
  0

  Grundläggande bestämmelse om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617 ).

  De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads Kommun angående insamling av pengar § 13. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
  När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

  Vi har idag en verksamhet i Båstads kommun av s.k EU-migranter som oftast står eller sitter i direkt anslutning vid entréerna vid matvarubutiker där de vill ha pengar av förbipasserande.  Verksamheten speglar ett brett register av mänskliga missförhållanden, alltifrån djup ekonomisk fattigdom till utnyttjande av människor under organiserade former. Det går inte att undgå att risken är stor att de tiggare vi har i Båstad förts hit av människosmugglare och kanske tvingas tigga genom kriminella ligor.

  Verksamheten orsakar känslor som ibland leder till incidenter som t.ex. fysiska angrepp på tiggaren. När det blir för trångt så förekommer även uppgörelser mellan rivaliserande grupper av tiggare vilket rapporterats från vissa grannkommuner.
  Vi Sverigedemokrater vill lyfta detta ämne för att skapa diskussioner och tydliga riktlinjer för hur de tiggare som vistas här i Båstad samt till de som kommer att komma hit inom en snar framtid skall bli bemötta.

  Vi undrar därför följande:

  Vilka möjligheter har kommunen att följa upp sin ordningsstadga om det visar sig att någon bryter mot § 13 genom att utan tillstånd samla in pengar på offentlig plats?

  Förs en dialog mellan kommunen och polisen om hur åtlydnaden av den kommunalt beslutade ordningsstadgan skall kunna följas upp, dels i allmänhet, dels i synnerhet vad gäller ovan nämnt problem?

  Förs en dialog mellan kommunen och näringsidkare kring det växande tiggeriet?

  För Sverigedemokraterna

This is a text block. Click the edit button to change this text.