Sverigedemokraterna i Båstad | Sverigedemokraterna i Båstad | Sida 4

Sverigedemokraterna Båstad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Båstad

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Carolin Gräbner

Parlamentarisk gruppledare

SMS/Tel: 0737-562834

Mail: carolin.grabner@sd.se

 

 • Bussutflykt till Törringelund 23 november 2015

  Av annchristin den 4 december, 2015
  0
  Sverigedemokrater från Båstad på plats i Törringelund

  Sverigedemokrater från Båstad på plats i Törringelund

  Vi var ett glatt och förväntansfullt gäng som den 23 november åkte ner till Törringelund. Anledningen var att vår partiordförande Jimmie Åkesson, gruppledaren Mattias Karlsson samt partisekreteraren Richard Jomshof skulle informera om det upprop som nu bedrivs i hela landet: Uppropet för en folkomröstning om invandringen och Sveriges framtid.

  På scen från vänster Paula Bieler, Jörgen Grubb, Mattias Karlsson, RIchard Jomshof

  På scen från vänster Paula Bieler, Jörgen Grubb, Mattias Karlsson, RIchard Jomshof

  Det är viktigt att genom denna folkomröstning markera att ett missnöje finns över den nuvarande invandringspolitiken, och om inget snart drastiskt görs kommer en fullskalig systemkollaps att närma sig.  För er som fortfarande ej har röstat, klicka på bilden nedan för mer information.

  upprop

  Vi hade en fantastisk givande och även underhållande kväll. Vår partiledare bjöd oss dessutom tillsammans med bandet Bedårande barn på musikalisk underhållning.

  Bedårande barn med Jimmie på keyboard

  Bedårande barn med Jimmie på keyboard

 • Medlemsmöte 14 november 2015

  Av den 15 november, 2015
  0

  Sverigedemokraterna i Båstad höll ett mycket trevligt och lyckat medlemsmöte på restaurang Sand i Båstad. Detta var det hittills största medlemsmötet för SD Båstad med 26 stycken medlemmar närvarande.

  Mötet inleddes med att Ann-Christin Ingeman hälsade alla varmt välkomna och berättade lite om SD Båstads förening och vad som händer just nu. Sverige står inför den allvarligaste krisen i modern tid om den nuvarande regeringen får fortsätta denna invandringspolitik. Sverigedemokraterna har skickat ut foldrar till alla hushåll med budskapet: Upprop för folkomröstning om invandring. Ann-Christin informerade också om SD Båstads hemsida på https://bastad.sd.se.

  Ordförande Sören Ravn presenterade styrelsemedlemmarna i SD Båstad. Gruppledare Carolin Gräbner beskrev läget i kommunfullmäktigegruppen och vad gruppen arbetar med i kommunen.  Föreningens ålderman Inge Sandèn som själv startade upp kommunföreningen i Båstad 2006 informerade oss lite om föreningens historia och berättade med stor glädje hur föreningen växt med rekordfart bara de senaste åren.

  Därefter lämnades ordet över till dagen inbjudna föreläsare Ingrid Björkman. En stor ära för oss att Ingrid som inte bara är föreläsare utan även författare, docent och forskare tagit sig tid att närvar på vårt medlemsmöte. Ingrid som har en bred meritlista har fått ett stort antal artiklar om flyktingpolitiken publicerade i våra största dagstidningar och att få artiklar publicerade i ett så känsligt ämne som Svensk flyktingpolitik som går emot de officiella påbjudna uppfattningarna är inte så enkelt. Dagens föreläsning som handlade om invandringspolitiken och hur det har gått fram till dags datum var upplagt som ett grupparbete. Det gavs tillfälle till spontana diskussioner och samtal av alla samtidigt som Ingrid inflikade med mycket information och stor kunskap.

  En av Ingrids böcker ”Invandring- sammanbrott eller utveckling?” beskriver att flyktinginvandrare som inte längre har skyddsbehov bör återvända till sina hemländer för att där hjälpa till med uppbyggnaden. Det är ofta unga, välinformerade män ur medelklassen som lämnar de fattiga länderna, de som är resursstarka, de som kan lite engelska, de som har en viss ekonomisk standard.

  Att bli svensk handlar om identitet och lojalitet. Svenska medborgarskap ges nu alltför lättvindigt. Medborgarskapet måste ha en innebörd. Man bör ha kunskaper om Sverige, tala och skriva svenska språket.

  Vår maktelit blundar för den historiska erfarenheten som med skrämmande tydlighet avslöjar, att mångkulturalismen saknar förankring i verkligheten och därför leder till konflikter och sönderfall. Avslutningsvis serverades det kaffe med tillbehör. Glädjen och spontaniteten genomsyrade dagen och intressanta samtal och tankar flödade. Ett stort tack till alla som kom och förgyllde vårt medlemsmöte och vi hoppas få se er mer framöver.

   

  Styrelsen för SD Båstad

 • IT utbildning i Båstad

  Av den 6 november, 2015
  0

  Tisdagen den 3 november höll Distrikt Syd en IT utbildning i Båstad för den parlamentariska gruppen och styrelsen i SD Båstad. Tommy Nilsson (chefsadministratör för Distrikt Syd) och Johan Wifralius (aktivitets-kommunansvarig), svarade för utbildningen. Åtta personer hade samlats i Båstads kommunhus för att få en utbildning i SDnet, lokala hemsidan och Facebook.

  Båstad

 • Interpellation om EU-migranter och Kommunala ordningsstadgan

  Av den 3 november, 2015
  0

  Grundläggande bestämmelse om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617 ).

  De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads Kommun angående insamling av pengar § 13. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
  När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

  Vi har idag en verksamhet i Båstads kommun av s.k EU-migranter som oftast står eller sitter i direkt anslutning vid entréerna vid matvarubutiker där de vill ha pengar av förbipasserande.  Verksamheten speglar ett brett register av mänskliga missförhållanden, alltifrån djup ekonomisk fattigdom till utnyttjande av människor under organiserade former. Det går inte att undgå att risken är stor att de tiggare vi har i Båstad förts hit av människosmugglare och kanske tvingas tigga genom kriminella ligor.

  Verksamheten orsakar känslor som ibland leder till incidenter som t.ex. fysiska angrepp på tiggaren. När det blir för trångt så förekommer även uppgörelser mellan rivaliserande grupper av tiggare vilket rapporterats från vissa grannkommuner.
  Vi Sverigedemokrater vill lyfta detta ämne för att skapa diskussioner och tydliga riktlinjer för hur de tiggare som vistas här i Båstad samt till de som kommer att komma hit inom en snar framtid skall bli bemötta.

  Vi undrar därför följande:

  Vilka möjligheter har kommunen att följa upp sin ordningsstadga om det visar sig att någon bryter mot § 13 genom att utan tillstånd samla in pengar på offentlig plats?

  Förs en dialog mellan kommunen och polisen om hur åtlydnaden av den kommunalt beslutade ordningsstadgan skall kunna följas upp, dels i allmänhet, dels i synnerhet vad gäller ovan nämnt problem?

  Förs en dialog mellan kommunen och näringsidkare kring det växande tiggeriet?

  För Sverigedemokraterna

 • Utreda vad det skulle kosta Båstad kommun att behålla spåret mellan Båstad och Förslöv för att trafikera sträckan med en spårvagn i egen regi

  Av den 3 november, 2015
  0

  Motion till fullmäktige i Båstad kommun

  Bakgrund: Då kostnaden för att nyanlägga ett Järnvägsspår motsvarande sträckan mellan Båstad och Förslöv via Grevie i-dagsläget skulle kosta fler hundra Miljoner kronor, känns det fel att riva upp rälsen utan att verkligen ha utrett alla alternativ till nyttjande av den aktuella järnvägssträckan.

  Fördelar med en spårvagnsförbindelse mellan kommunens orter är följande:

  #   Miljövänligt då sträckan är elektrifierad och minskar beroendet av bussar.

  #   Binder samman orterna längs sträckan vilket gynnar framförallt Grevie.

  #   Förbättrar kollektivtrafiken mellan orterna.

  #   Spårvagnar är tysta och anpassade för att gå i stadsmiljö och behöver minimala plattformar, vilket innebär låga investerings kostnader.

  #   Spårvagnar är lätta i förhållande till tåg vikt (ca 20-60 ton) och har därför inte samma krav på räls och banvall som till exempel ett godståg med total vikt på över 1000 ton.

  #   Finns begagnade spårvagnar att köpa och spårvagnar har lång livslängd.

  #   Spårvagnar har bra backtagningsförmåga i förhållande till tåg.

  #   Med införandet av spårvagn på sträckan kan man införa fler hållplatser som till exempel vid företagsbyn och bostadsområden, då plattformen inte behöver vara mycket mer omfattande än en busshållplats då spårvagnar är konstruerade för att ta upp passagerare från gatuplan.

  #    Detta skulle även gynna turismen då man kunde marknadsföra den vackra sträckningen genom Sinarpsdalen i turist sammanhang.

  #    Grevie som nu riskerar att hamna i skymundan skulle på detta sätt få en fortsatt strategisk plats i kommunen och stimulerar förhoppningsvis inflyttningen inte bara till Grevie utan även övriga Bjäre.

  #    Båstad skulle hamna på kartan över kommuner med spårvagnar i landet och på så sätt göra något unikt.

  #    Vi skulle visa att vi är en kommun som tänker framåt och vågar satsa på framtiden och värna om miljön samt tänka klimat smart.

  #    Spårvagn skulle innebära ett par arbetstillfällen till i kommunen.

  #    Spårvagn borde vara av intresse för ortens företag då det underlättar för deras personal att ta sig till och från jobbet.

  #    Att tänka på i sammanhanget är att det även kostar pengar att göra om spåret till en gång och cykel bana och frågan är hur frekvent nyttjandet kommer att bli.

  #     Då sträckan är så kort så räcker det med en spårvagns set för att upprätthålla en tidtabell med två avgångar i timmen i respektive riktning och detta innebär också att man inte behöver bekosta något avancerat signalsystem då det bara är en spårvagn på spåret.

  #     Spårvagnen är tänkt att köra som en buss, stannar vid hållplatsen endast on någon önskar stiga på eller av.

  Nackdelar:

  #     Kräver en investering från kommunen sida, kanske det går att få medfinansiering från EU eller någon annan intressent.

  #     Underhållskostnader för banvall och räls, mm.

  #     Investering i Biljett automater (Kan använda samma typ som P-automaterna) eller alternativt månadskort.

  #     Järnvägsövergångarna blir kvar, dock inte samma krav på signaler som vid tågtrafik.

  Med ovanstående i beaktande vill vi att man utreder den ekonomiska kostnaden för att behålla rälsen i syfte att trafikera sträckan Båstad-Grevie-Förslöv med spårvagn, då vi anser att det är en enorm kapitalförstöring att låta riva upp rälsen i syfte att anlägga en gång och cykelväg på banvallen.

  Vi tänker oss att sträckningen skall vara från Förslöv centralort och i Båstad är syftet att spårvagnen stannar vid ”Gamla” Båstad station om man sedan väljer att dra sträckningen vidare bort mot tunnelmynningen för att komma närmare den nya stationen i Båstad är detta bara  positivt, då syftet är att tillgänglighet för så många som möjligt.

  Tanken är inte att koppla ihop spårvagnsspåren med övrig spårtrafik genom tunneln eller de nya Stationerna i Båstad eller Förslöv, då detta inte anses som möjligt. Vi tror att en spårvagnslinje mellan Förslöv och Båstad genom Grevie kommer att få stor inverkan på hur alla orterna kommer att utvecklas positivt tillsammans i framtiden och anser därför att detta bör utredas.

  Det kan låta avancerat med spårvagn, men det är i praktiken inte konstigare än att man har en Elektrifierad buss som går på räls och det finns säkert möjlighet att införskaffa en spårvagn på begagnat marknaden för att pressa investeringskostnaden.

  SD i Båstad kommun

This is a text block. Click the edit button to change this text.