Sverigedemokraterna i Båstad | Sverigedemokraterna i Båstad | Sida 4

Sverigedemokraterna Båstad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Båstad

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

 

 

Arbetsgruppledare

Nima Gholam Ali Pour

 

 

 

Parlamentarisk gruppledare

Carolin Gräbner

SMS/Tel: 0737-562834

 

 • Dahlmanska tomten

  Av den 3 november, 2015
  0

  Motion till fullmäktige i Båstad kommun

  Bakgrund:

  Centrala Båstad är hårt exploaterat idag och därför tycker vi att det är viktigt att det även anläggs grönområden i kommunen.

  Därför tycker vi i Sverigedemokraterna att Dahlmanska tomten bör omvandlas till en vacker park till glädje för alla, med en fontän i mitten med springvatten (typ Malens park).

  Runt fontänen skall bänkar vara utplacerade så att besökarna kan slå sig ner och koppla av och njuta, vi tror även att detta kan vara till glädje för besökare till kyrkan och kyrkogården som kanske vill sitta och koppla av i en vacker och lugn miljö så väl som för semester stressade turister.

  Det skall även vara vackra rabatter och gräsbevuxen yta där människor skall ha möjlighet att packa upp sin picknick korg och parkens ytterkanter får gärna kantas av buskage/häck i syfte att dämpa ljud från omgivningen för att skapa en lugn miljö.

  Mellan rabatter och runt fontänen skall det vara stensatt så att man även lätt kan ta sig fram med till exempel rullstol.

  Vi ser gärna också att parken skall förgyllas av Birgit Nilssons staty och tycker därför att även statyn skall ha en stark prägling på parken, som även gärna får kallas upp efter henne.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunen utreder förutsättningarna för att inrätta en park på Dahlmanska tomten.

  Sverigedemokraterna i Båstad

 • Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm

  Av den 3 november, 2015
  0

  Motion till fullmäktige i Båstad kommun

  Vi Sverigedemokrater tycker det är självklart att de som byggt upp landet och dess välfärd förtjänar respekt och erkännande från samhället för deras insatser genom livet. Det har knappast undgått någon att många äldre och sjuka i Sverige idag har en väldigt låg inkomst och det finns en stor risk att äldre och sjuka med dålig ekonomi avstår trygghetslarm av ekonomiska skäl. De äldre och sjukas trygghet skall inte bero på innehållet i börsen.

  Ett trygghetslarm i Båstads kommun kostar 315 kr. per månad och kommunen har i augusti månad i år 482 personer som har trygghetslarm. Av dessa 482 personer är det 213 personer som inte har någon annan hemvård och 70 personer som har hemvård 4 timmar eller mindre. Dessa vård och omsorgstagare kan påverkas av en avgiftsminskning då de inte har hemvård som når upp till maxtaxan som är 1780 kr. per månad.

  För många välavlönade beslutsfattare kan en avgift på 315 kr. per månad tyckas vara en ringa summa men för en fattig pensionär kan avgiften likaledes vara betungande. Det kan anföras att de brukare av trygghetslarm som har dålig ekonomi har möjlighet att ansöka om hjälp hos socialförvaltningen för att klara utgiften. Vi Sverigedemokrater anser dock att detta inte är fullt tillräckligt eftersom många äldre upplever det som förnedrande att ansöka om socialbidrag med följden att de hellre avstår från det trygghetslarm de egentligen skulle ha behov av för att känna sig trygga.

  Utifrån detta anser vi det därför som en självklarhet att Båstads kommun skall erbjuda avgiftsfria trygghetslarm till samtliga personer som är beviljade trygghetslarm i Båstads kommun.

  Sverigedemokraterna i Båstad yrkar:

  Att en kostnadsutredning görs för att avskaffa avgiften för trygghetslarm till personer som är beviljade trygghetslarm i Båstads kommun.

  Sverigedemokraterna i Båstad

 • Svar till Mats Lundberg (Fp) 2015-10-05, under Min mening

  Av den 3 november, 2015
  0

  Svar till Mats Lundberg(Fp) 151005 under Min mening:

  Mats Lundberg skriver att missnöjespolitiker som Sverigedemokraterna och Bjärepartiet demonstrerat dystra utsikter och att brunsvarta moln parkerat sig över kommunen.

  Nej vi Sverigedemokrater är inga missnöjespolitiker. Vi försöker istället att hålla de löften vi lovat våra väljare samt att leverera sanningen i form av sakpolitik till kommunens invånare.

  Att använda floskler i sin bitterhet över att Fp stått stilla med sina tre mandat och t.o.m. minskade i röster i omvalet 2015 då Sverigedemokraterna ökade och gjorde sitt bästa val sedan inträdet i KF 2006 samt att i omvalet 2015 erhöll 5 mandat.

  Det hade varit mer ärligt om Mats Lundberg ställt sig frågorna Vad har vi gjort för fel?, vilka frågor har vi inte vågat ta upp? eller har vi inte varit riktigt realistiska utifrån verkligheten?

  När en politiker inte bemöter en motståndare med sakargument och sakpolitik utan hemfaller till floskler och påhopp sägs det i folkmun att han gör sin sista strid. Den som ännu inte lärt sig att vi Sverigedemokrater ökar efter varje påhopp kan djupt begrunda Mats Lundbergs ordval.

  Vi Sverigedemokrater har en positiv tro på framtiden för kommunen men vi lever även i verkligheten.

  Sverigedemokraterna i Båstads Kommunfullmäktigegrupp

 • Svar till Ingrid Edgarsdotter, 2015-09-02 under Min mening

  Av den 3 november, 2015
  0

  Svar till Ingrid Edgarsdotter, 150902 under Min mening.

  Vi Sverigedemokrater är glada att vi fick frågan, som Ingrid Edgarsdotter ställde till Båstads partier i sin insändare den förste september.

  För oss är det ingen tvekan om att Dalmanska tomten skall fredas från exploatering.
  Detta ligger helt i linje med de kommunpolitiska riktlinjer vi gick till val på, där vikten av att bevara våra kulturarv betonas samt att vi respekterar de skydd som finns för natur och kultur.

  Vi Sverigedemokrater står alltid fast vid vad vi sagt. Vi tycker det är viktigt att Dalmanska tomten bevaras som en öppen och tillgänglig plats för såväl Båstadborna som våra gäster. Dalmanska tomten är en gåva från paret Dalman till kommunen och inte till enskilda exploatörer eller privata bolag.

  SD Båstads Kommunfullmäktigegrupp

  Ann-Christin Ingeman

 • Genmäle Migrationspolitiken ”Det krävs en omprövning”

  Av den 3 november, 2015
  0

  Genmäle Migrationspolitiken ”Det krävs en omprövning” av Kerstin Gustafsson, Jan Ahlström och Jonas Persson Follin, (samtliga Moderater).

  Röstfiske eller sent uppvaknande?

  Det är en mycket intressant helomvändning som Båstadsmoderaterna har gjort i sin insändare till ”min mening”. Samma personer som för bara några månader sedan stod mangrant med ryggen mot Björn Söder (SD) under hans tal i Båstad påstår nu att de vill förändra precis samma områden som Björn Söder tog upp under talet. Det blir uppenbart att även om moderaternas ryggar då var vända mot Björn Söder så var öronen öppna för åsikterna. Att skärpa reglerna för anhöriginvandring så att det inte missbrukas, att införa tillfälliga uppehållstillstånd som regel, att ha regler för asyl som mer liknar våra grannländers, att skärpa reglerna kring pass och att börja tillämpa Dublinförordningen, var områden som Björn Söder tog upp i sitt tal och det är frågor som länge har drivits av SD.

  Det är positivt att dessa moderater nu bytt åsikt och slutat vända ryggen mot problemen, om de nu verkligen gjort det. För en känsla av att detta bara är ett utspel för att locka röster i det kommande omvalet tenderar att infinna sig när man läser denna plötsliga omvändning. Det går också emot nya moderaternas ideologi som är i grunden liberal och därmed för en stor invandring av billig arbetskraft, där marknadskrafterna sedan ska tvinga ner arbetarnas löner. Det verkar vara så att moderaterna i Båstad har missat att deras parti inte längre har kvar sin ”gammelmoderata” konservativa ådra, som vill bevara det samhälle som vi i Sverige byggt upp. Tvärtom har nya moderaterna varit ett av de partier som varit mest drivande för att skapa en invandrings- och flyktingpolitiken som ser ut som den gör idag. Att det nu dyker upp stora flyktingboende runt om i landet är ett direkt resultat av just nya moderaternas politik. Man kan hoppas att de lokala moderaterna nu bokstavligen vänt sig om vad gäller Sverigedemokraternas förslag, som man själv tar upp i artikeln och att det inte bara är ett försök att fiska röster. Vilka problem moderaterna sedan tänker vända ryggen efter valet återstår att se.

  Mikael Eskilandersson, Riksdagsledamot (SD)                Inge Sandén, KF-ledamot Båstad (SD)

This is a text block. Click the edit button to change this text.