Sverigedemokraterna i Båstad | Sverigedemokraterna i Båstad

Sverigedemokraterna Båstad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Båstad

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

 

 

Arbetsgruppledare

Nima Gholam Ali Pour

 

 

 

Parlamentarisk gruppledare

Carolin Gräbner

SMS/Tel: 0737-562834

 

 • Valkonferensen SD Båstad den 18 februari

  Av danielengstrom den 20 februari, 2018
  0

  Söndagen den 18 februari hölls det valkonferens för medlemmarna i Båstad. En viktig punkt på dagordningen var fastställande av valsedel inför höstens val.

  Mötesordförande för dagen var ingen mindre riksdagsledamoten Mikael Eskilandersson. På valkonferensen antogs bl.a. valsedeln, men även att nya namn kan tillföras vid behov.

  Under punkten övriga ärenden för diskussion redogjorde Johan Wifralius från distriktet hur arbetsgruppen kommer arbeta under valåret. Det handlade bl.a. om valkampanj, valfolder, medlemsaktiviteter m.m. Nima Gholam Ali Pour, som är nytillsatt arbetsgruppledare i arbetsgruppen för SD Båstad, presenterade sig, samt betonade vikten av medlemsvård, engagemang och dialog i SD Båstad.

  Efter valkonferens avnjöt de närvarande deltagarna macka, kaffe och kaka. Många glada diskussioner hölls och nya idéer för ett bättre och tryggare Båstad kom fram.

   

  Daniel, Åsa, Nima och Claes minglar innan valkonferensen. Alla foton Johan Wifralius.

  Riksledamot Mikael Eskilandersson inleder valkonferensen i Båstad.

  Claes Wallin, revisor för SD Båstad 2016 i talarstolen.

  Mötesordförande Mikael Eskilandersson avtackas av Vice.ordf för distriktet Johan Wifralius.

 • Arbetsgruppmöte Båstad den 14 februari

  Av danielengstrom den 15 februari, 2018
  0

  Onsdagen den 14 februari hade Arbetsgruppen SD Båstad möte. Där gick bl.a. arbetsgruppen igenom den stundande valkonferensen till helgen där vallistan ska spikas. Det största fokuset på mötet låg dock kring den stundande valkampanjen för SD Båstad, med alla dom aktiviteter, torgmöten, bokbord och kampanjer som skall genomföras under 2018 fram tills valet den 9 september.

  Fr. vänster: Nima, Carolin, Åsa, Joakim och Daniel. Foto: Johan Wifralius.

 • Sommarfestivalen 2017

  Av den 17 augusti, 2017
  0

  Hej Sverigevänner!

  Sverigedemokraterna Båstad bjuder in SD medlemmar och sympatisörer till den årliga Sommarfestivalen i Sölvesborg.

  Vi i SD Båstad tänker därför ta oss till Sölvesborg den 26 augusti för att lyssna på Jimmie Åkessons sommartal samt ta del av festivalens utbud och träffa andra trevliga Sverigevänner.

  Vi kommer att åka med bilar till Perstorp från Båstad och ansluta oss till SD Perstorp, sedan åker vi gemensamt med buss från Perstorp till Sölvesborg.

  Bussen avgår från Perstorp ”Netto” kl. 10:00 och hemfärden är kl. 17:00 till Perstorp. Därifrån kör vi bilar tillbaka till Båstad.

  Eventet är gratis för medlemmar.

  Meddela senast onsdagen den 23 augusti om du vill följa med på: bastad@sd.se eller på telefon: 0764-05 50 29

  Ni kan även läsa mer om Sommarfestivalen på www.sd.se
  .
  .
  Med vänlig hälsning

  Andreas Hansson
  Arbetsgruppsledare
  SD Båstad

 • Arbetsgruppen SD Båstad bildad 2017-06-16

  Av den 16 juni, 2017
  0

  Fredagen den 16 juni bildades Arbetsgruppen SD Båstad. I Arbetsgruppen ingår följande personer:

  • –  Andreas Hansson, ledare
  • –  Suzanne Kroksdotter, sekreterare
  • –  Tommy Nilsson, kassör
  • –  Carolin Gräbner, ledamot
  • –  Johan Wifralius, ledamot

   

  Konstituerande Arbetsgruppsmöte på Kommunhuset i Båstad. Fr v Johan Wifralius, Suzanne Kroksdotter och Carolin Gräbner. Foto: Tommy Nilsson

 • Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige

  Av den 22 november, 2016
  0

  Motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige

  Båstads kommunfullmäktige har idag 41 ledamöter. Vi Sverigedemokrater anser att det är ett onödigt stort kommunfullmäktige, och att antalet ledamöter kan och bör minskas.

  Kommunallagen har i 5 kap. 1 §, följande att säga om fullmäktiges storlek:

  Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha. Antalet skall bestämmas till ett udda tal och minst 31 stycken i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade invånare.

  Antalet röstberättigade i Båstads kommun är 11 874 personer, baserat på uppgifter från folkbokföringen inför omvalet 2015. Det är alltså med nuvarande antal röstberättigade invånare fullt möjligt att minska antalet ledamöter i fullmäktige till 31.

  Vårt främsta syfte med detta förslag, är att vitalisera demokratin och den politiska debatten i Båstad. Sverige har representativ demokrati, vilket innebär att folket utser personer att fatta beslut i kommunfullmäktige. I vårt kommunfullmäktige är det så att ytterst få av fullmäktiges ledamöter normalt är direkt delaktiga i den politiska debatten. Om konkurrensen av platserna i kommunfullmäktige skärps, ökar även kraven på de ledamöter som väljs in efter nästa val om att leva upp till sina väljares förväntningar vilket bör förbättra kvaliteten på debatterna. Varje parti har dessutom ett ansvar att lyssna till sina medlemmar och sympatisörer samt framföra dess åsikter.

  Vi föreslår att från nästa mandatperiods ingång 2018, minskas antalet ledamöter i fullmäktige från 41 till 31. En annan fördel, förutom vitaliserad demokrati, är att det även går att spara en del pengar genom denna reform. Det skulle innebära en besparing på 160 000 per mandatperiod, plus ett ytterligare belopp för de mötesarvoden som sparas in. Dessa inbesparade medel kan användas till andra utgifter i kommunen.

  Med anledning av det ovan anförda yrkar vi Sverigedemokrater:

  att Båstads kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige från och med nästa kommunfullmäktigeval ska vara 31.

   

  För Sverigedemokraterna i Båstad

  Ann-Christin Ingeman

This is a text block. Click the edit button to change this text.